30 มีนาคม 2553

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


2 เมษายน "วันรักการอ่าน"แนะนำอำเภอสามชุก
เมื่อ พ.ศ.2437 อ.สามชุก ตามหลักฐานเดิมมีชื่อว่า "อำเภอนางบวช" สมัยนั้นใช้บ้านพักนายอำเภอเป็นสถานที่ราชการ ครั้นถึง ปี พ.ศ.2454 ได้มีการเสนอขอจัดตั้งอำเภอทางฝ่ายเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีในบริเวณ หมู่บ้านเขาพระ ตั้งชื่อว่า "อำเภอเดิมบาง" และได้ย้ายที่ว่าการอำเภอนางบวชมาอยู่บริเวณหมู่บ้านสามเพ็ง ต.สามชุก ซึ่งบริเวณนี้แต่เดิมเป็นป่า มีท่าเรือ สำหรับชาวป่านำเกวียนบรรทุกสินค้า ของป่า มาขายแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าชาวเรือ และชาวเรือที่นำสินค้ามาจากทางทิศเหนือและทิศใต้ จอดขนถ่ายสินค้าแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน นับว่าบริเวณดังกล่าวนี้ เป็นแหล่งย่านการค้าสำคัญ ในปี พ.ศ.2457 มีการเปลี่ยนชื่อ "อำเภอเดิมบาง" เป็น "อำเภอสามชุก"เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อตำบลที่อำเภอตั้งอยู่ในปี พ.ศ.2526 กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งแยกอาณาเขตอำเภอสามชุกบางส่วนตั้งเป็น"กิ่งอำเภอหนองหญ้าไซ" ปัจจุบันคือ "อำเภอหนองหญ้าไซ"* คำขวัญอำเภอสามชุก * " หลวงพ่อมุ่ยลือนาม หลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์ ท่าจีนคือชีวิต แหล่งผลิตเกษตรกรรม วัฒนธรรมร่วมใจ ธารน้ำใสบึงระหาร "

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสามชุก

แนะนำหนังสือน่าอ่าน หนังสือชุดบ้านเล็กในป่าใหญ่
เขียนโดย ลอร่า อิงกัลส์ ไวล์เดอร์

เป็นวรรณกรรมสุดคลาสสิกที่ครองใจนักอ่านทุกรุ่นทั่วโลก